la recerca a l’escola àngel baixeras: conclusions

L’equip d’experts que va plantajar a l’Escola Àngel Baixeras obrir la mirada cap el barri per entendre la naturalesa de l’espai públic amb tota la seva vitalitat i complexitat. I focalitzar el treball en la fase de diagnosi i propostes de idees per el pati.

L’objectiu era que la infància projectèssin les seves idees i necessitats havent fet un recorregut vital i vivencial per el barri, pero poder entendre que el pati no és només un espai de l’escola, sinó que forma part dels espais públics del barri, utilitzats per tota la gent de la ciutat.

Durant la recerca els alumnes de 5è han pogut entedre conceptes bàsics al voltant del fet urbà:

-la materialitat de l’espai, l’activitat de l’espia, la gestió i producció de l’espai públic.

Quins agents estan implicats en la producció de l’espai? Qui fa què , qui organiza què? Quin rol té la infància en tota aquesta articulació i sobretot en la producció de l’espai? Per què és tant important diferenciar entre un ús i una apropiació a l’espai públic? A on es produeix l’agència i a on la convivència?

Els alumnes de 5è habien participat previament al procès participatiu promogut per l’Afa i l’escola. Les seves aportacions havien estat molt interessants però més enfocades en idees clàsiques i imaginades per tothom: els infants volien espais per jugar al pati, volien espais per jugar a futbol, per fer picnic, per jugar amb aigua, natura etc…

Durant la recerca amb el projecte Arxiu Alícia hem introduït la dimensió de la gestió de l’espai, la dimensió de l’espai com a contenedor de calitats i com productor d’activitats…

Els alumnes s’han posicionat d’avant la dimensió de l’espai com a lloc d’aconteixements i situacions relacionals entre els diferens interessos, desitjos i necessitats dels seus usuaris.

Han entès aleshores que poden ser productors conscients de l’espai. Agents.

El resultats de la primera fase s’han enfocat en la generació de propostes diverses, on el factor gestió i producció de l’espai a quedat molt clar per els participants.

Idees com: realitzar tallers de tota mena a l’espai, després de les hores de clase, activitats culturals, espai per fer un ús lectiu durant les hores de aprenentatge, amb usos compartits entre els alumnes però també amb usos diversos i compartits amb els ciutadnas del barri. La possible realització d’objectes nòmades que surtin de l’escola i que transformin de forma temporal el pati ha estat molt comentada i recolzada per tots participants.

 

 

 

 

 

Anuncis