com s’articula

Arxiu Alicia-109

 

L’arxiu s’articula en 3 eixos simultanis que configuren una dinàmica conjunta i donen sentit al projecte global:

_la generació de continguts des d’us tallers

_la convocatòria d’una sèrie de debats, presentacions, exposicions

_el disseny de la plataforma virtual, el futur  arxiu Alícia

El tallers tenen l’objectiu de generar un una sèrie d’observacions sobre l’espai públic i propostes concretes per implementar des d’un procès d’investigaició i creació compartida amb infància acompanyats de professionals del sector creatiu i l’urbanisme.

Les presentacions, debats i expossicions pretenen posar en contacte diferents professionals amb el procés viu dels tallers. Generar una sèrie de trobades per presentar el projecte a nivel local, posant en contacte col·lectius d’artistes i experts locals i internacionals.

El disseny i gestió de l’arxiu, plataforma digital, es concreta en l’activació d’un espai virtual que genera una comunitat virtual en diàleg constant al voltant del projecte.

 

 

Anuncis