4ª Edició. Escola Àngel Baixeras

LA PARTICULARITAT DE LA SITUACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA (ÀNGELS BAIXERAS)

Breu introducció: L’escola Àngels Baixers per fi, l’any 2017 tindrà un pati. Un pati que serà també un espai públic per els veïns més enllà de les hores lectives.

El projecte focalitza la complexitat d’aquest espai pati amb un ús especialitzat com a pati d’escola però també com un espai obert al barri i a la ciutat.

IMG_1940

Entenem aquesta naturalesa de l’espai com una oportunitat per iniciar un treball integral amb els estudiants de l’escola.

PREGUNTES QUE VERTREBEN EL PROJECTE

–       Ens imaginem a una infancia que fan un ús pioner de l’espai (recerca de formes originals d’apropiar-se de l’espai )

–       Que esdevenen, participant en el projecte, experta del seu entorn (espai pati- espai barri)

–       Que inicia un procés de diàleg amb altres agents actius al barri (entitats, persones, administració)

–       Que entén les necessitats pròpies i dels altres quan ens referim a què es l’espai públic a la ciutat contemporània?

–       Que son co-protagonistes, amb altres ciutadans, de la gestió de l’espai: possible programació de l’espai més enllà de les hores de classe.

METODOLOGIA

Proposem iniciar un procés d’investigació compartida entre experts (en espai públic) i la infancia de l’escola. Per rescatar

  1. a) les necessitats i desitjos que tenen com a nens i nenes de l’escola Àngel Baixeres (ús de l’espai en hores de pati i/o fent una extensió de l’aula a l’espai exterior)
  2. b) les necessitats i desitjos com a ciutadans i veïns del barri Gòtic, compartint-los amb altres usos i necessitats d’altres ciutadans (en l’ús voluntari que faran després de l’escola)

El treball giraria al voltant de 4 dimensions: (ens basem en l’anàlisi i en l’estudi de mètodes pel desenvolupament urbà de la Doctora en Urbanisme Mona el Kafif, concretament el el seu llibre: Urbanisme escenogràfic: l’espai urbà per l’art, la cultura en la societat de l’experiència. 2009).

1.-les possibles activitats de l’espai, les seves normes informals i formals (el software)

2.-dispositius de l’espai, mobiliari temporals i permanents que permeten i conviden a desenvolupar diverses activitats (hardware)

3.-l’organització-gestió de l’espai i les seves activitats, gestió compartida, usos compartits, usos exclusius…. (l’orgware)

4.-les formes de comunicació del projecte i del pròpia activitat (el brandware)

FASES

2.-fase de concreció de possibles idees i propostes

3.-fase de producció d’objectes-mobiliari- espais-ambients/ de creació de programa d’activitat (gestió permanent de l’espai).

Aquestes fases cal coordinar-les amb les fases de prerealització del pati, la realització de les obres, i la postrealització de les obres.

Fase 1 (pati en construcció)

Fase 2,3 (pati construiït)

 

 

Anuncis